Semir Attar se pridružuje timu Zdravlja Leskovac kao direktor za regulatorne poslove i saradnju sa institucijama i nadležnim organima