Kvalitet


Naši stručni i posvećeni zaposleni u skladu sa domaćim, evropskim i svetskim standardima ugrađuju kvalitet u prvoklasne, efikasne i bezbedne proizvode Zdravlja, koje po pristupačnim cenama pružamo našim kupcima i korisnicima na brojnim tržištima širom sveta.

Zdravlje AD jedan je od prvih domaćih proizvođača farmaceutskih proizvoda koji primenjuju najviše standarde domaće i evropske Dobre proizvođačke prakse (GMP), koji garantuju kvalitet, efikasnost i bezbednost lekova u skladu sa najvišim standardima.

Lekovi iz fabrike „Zdravlje“ u Leskovcu danas su deo terapije mnogih pacijenata u Srbiji i regionu, kao i pacijenata u više od 35 zemalja širom sveta. „Zdravlje“ AD je pouzdan snabdevač domaćeg tržišta lekova i jedan od značajnih izvoznika u Srbiji.

Sve aspekte našeg poslovanja obavljamo na temeljima naše Politike kvaliteta, tako da unapređujemo kvalitet zdravlja i života ljudi u zajednicama u kojima poslujemo.