Kvalitet


Zdravlje ima 70 godina iskustva u isporuci proizvoda najvišeg kvaliteta, u skladu sa najstrožim standardima.Usklađenost kvaliteta

Usklađenost kvaliteta kompanije Zdravlje obuhvata funkcije za osiguranje i kontrolu kvaliteta, sofisticirane fiziko-hemijske i mikrobiološke laboratorije i usluge sistema kvaliteta.

Osiguranje kontrole kvaliteta

Visok nivo obezbeđenja kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti proizvoda. Pregledi kvaliteta proizvoda pripremaju se za nosioce dozvole za stavljanje u promet u skladu sa regulatornim zahtevima koristeći statističku metodologiju i pokrivajući kritične atribute kvaliteta, sposobnost procesa i postulat za kontinuiranu verifikaciju procesa.

Usklađenost sa dobrom proizvođačkom praksom i sistemi kvaliteta

Sa visokim nivoom iskustva i kvalifikovanog osoblja, obezbeđujemo usklađenost dobavljača i izvođača kroz reviziju sistema upravljanja planiranjem, učinkom, praćenjem korektivnih i preventivnih mera (CAPA) i njihove efektivnosti.


Laboratorije

Primenom naučno zasnovane metodologije, visoko sofisticirane opreme i kvalifikovanog osoblja, laboratorije obavljaju sva neophodna ispitivanja za:

  • Ekscipijense (pomoćne supstance)
  • Aktivne farmaceutske sastojke (API)
  • Prenos analitičkih metoda
  • Studije stabilnosti
  • Poluproizvode
  • Proizvodnju i pakovanje

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs