Ana Kostadinović, postavljena na poziciju Office menadžera predstavništva Zdravlja AD u Beogradu