Zdravlje na JUSK-ovoj VI Godišnjoj međunarodnoj konferenciji