Zdravlje Leskovac


Zdravlje Leskovac


Farmaceutsko-hemijska industrija „Zdravlje“ AD u Leskovcu jedan je od lidera u farmaceutskoj industriji na Balkanu. Zdravlje ima više od 67 godina dugu tradiciju u proizvodnji prvoklasnih farmaceutskih proizvoda po najvišim međunarodnim standarima. Od 1. aprila 2021. Zdravlje nastavlja svoje poslovanje kao samostalna farmaceutska kompanija u vlasništvu kompanija Frontier Pharma i Baystone Group, sa sedištima u Ujedinjenom Kraljevstvu, na čelu sa iskusnim investitorima i profesionalcima iz farmaceutske industrije.

Dana 15. oktobra 2021, Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje a.d. Leskovac i Frontier Baystone Pharma d.o.o. Beograd objavljuju da je otpočet postupak pripajanja u okviru kojeg će se društvo Frontier Baystone Pharma d.o.o. Beograd pripojiti društvu Farmaceutsko-hemijska industrija Zdravlje a.d. Leskovac. Ugovor o pripajanju možete videti ovde.
Naši stručni i posvećeni zaposleni ugrađuju vrhunski kvalitet u proizvode Zdravlja u skladu sa domaćim, evropskim i globalnim GMP standardima. Ponosni smo na svoju tradiciju snabdevanja naših cenjenih kupaca širom sveta efikasnim i bezbednim proizvodima po pristupačnim cenama.
Naša vizija:
              

FHI Zdravlje AD Težimo da budemo pouzdan lider u farmaceutskoj industriji na temeljima Kvaliteta, Inovativnosti i Izuzetnosti.

Naša misija:

FHI Zdravlje AD Pružamo vrhunski nivo kliničke izuzetnosti sa najvišim poverenjem naših partnera, lekara i pacijenata.

FHI Zdravlje AD Postupamo s integritetom i čuvamo najviše standarde kvaliteta, etičnosti i usklađenosti.

FHI Zdravlje AD Čuvamo renome Zdravlja kao izabranog poslodavca u Srbiji sa izuzetno motivisanim i vrhunskim obučenim zaposlenima.

FHI Zdravlje AD Dosledno nastojimo da širimo naše domete i mogućnosti.

FHI Zdravlje AD Uvek smo fleksibilni kako bismo hitro odgovorili na zahteve i potrebe dinamičnog tržišta.

FHI Zdravlje AD Podržavamo zajednice u kojima poslujemo uz održivi razvoj.

српски