Vishal Kumar Gupta postavljen na poziciju Chief Finance Officer (CFO) grupe