Uspešno realizovana poseta u okviru Svetske razmene studenta farmacije