Značajne promocije u Menadžmentu Zdravlja

10/04/2023

logo-zdravlje-blog-news.jpg

Sa posebnim zadovoljstvom želimo da obavestimo o važnim promocijama u našem timu Menadžmenta Zdravlja. Od 1. aprila na istaknutu poziciju u okviru operacija fabrike Zdravlje AD Leskovac, kao Viši direktor fabrike, postavljen je Dušan Cvetanović, iskusni i potvrđeni lider u svim ključnim segmentima naših proizvodnih operacija.

Od 1. aprila, Dušan Cvetanović, iskusan i dokazan lider u ključnim segmentima poslovanja naše proizvodnje, postavljen je na istaknuto mesto u okviru Operativnog pogona Zdravlje AD Leskovac, za višeg direktora.

Dušan je kao diplomirani inženjer organsko-hemijske tehnologije i polimernog inženjerstva došao u tim Zdravlja juna 1996. godine. Sticao je profesionalna i rukovodeća iskustva radeći na poslovima rukovodioca Pogona čvrstih preparata i pakovanja, a zatim i menadžera proizvodnje čvrstih formi u Sektoru proizvodnje. Od novembra 2017. godine je bio na poziciji višeg menadžera u Pogonu proizvodnje čvrstih formi, a od aprila 2018. godine unapređen je na vodeću poziciju kao direktor proizvodnje. Juna 2019. godine je završio specijalizaciju za Industrijsku farmaciju na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Od 1. aprila 2023, sa ovom promocijom na poziciju višeg direktora fabrike Dušan će preuzeti odgovornosti višeg predstavnika naših proizvodnijh operacija u fabrici, uključujući Proizvodnju, Pakovanje, Inženjering i Zaštitu životne sredine, zdravlje i bezbednost na radu (EHS).

Dušan će rukovoditi aktivnostima u fabrici, uključujući ukupno poslovanje sektora Proizvodnje, Inženjeringa, EHS službe, kao i upravljanja ljudima, budžetom, odnosima sa zainteresovanim stranama (partnerima, predstavnicima državnih institucija) preuzimajući ulogu domaćina i zvaničnog predstavnika fabrika Zdravlje u Leskovcu.

U poslovnom smislu, Dušan će raditi na podizanju produktivnosti, efikasnosti i poštovanju budžeta i biće odgovoran da obezbedi da naše proizvodne operacije budu maksimalno efikasne i produktivne u svakom trenutku. U saradnji sa našim odgovarajućim timovima, radiće na realizaciji CAPEX-a i održivom razvoju poslovanja u u skladu sa našom EHS politikom u Zdravlju.

Dušan će tehnički odgovarati Gul Akin, Chief Technical Officer, uz direktnu i stratešku liniju odgovornosti prema generalnom direktoru Kirenu Naidoo-u.

Još jedna značajna promocija od 1. aprila ove godine, odnosi se na novu poslovnu funkciju u našem Menadžmentu koju će voditi Rada Stavrić, Key Account Lider.

Rada je u timu Zdravlja od juna 2006. godine, kada je kao diplomirani farmaceut krenula sa radom na poslovima istraživača u Odeljenju farmaceutske tehnologije u Centru za istraživanje i razvoj, gde se i profesionalno razvijala radeći na pozicijama istraživača reformulacije i razvoja novih tehnologija i formulatora. Od aprila 2010. godine radila je kao specijalista transfera i optimizacije procesa, uz širenje znanja  (aprila 2013. godine završila je specijalističke akademske studije, drugog stepena i stekla zvanje specijaliste farmacije) kao i profesionalnih iskustava u okviru tehničke podrške i transfera i farmaceutske tehnologije sve do 2014. godine, kada je unapređena na poziciju menadžer kontinualnog unapređenja u Sektoru farmaceutske tehnologije.

Svoja stručna i profesionalna iskustva i znanja Rada je nastavila da razvija od 2018. godine, najpre kao ekspert kontinualnog unapređenja i procesa, preko uloge OPEX Sajt Lidera (2020) do pozicije Sr Site OPEX Lidera na koju je unapređena od 1. aprila 2021. godine, od prvog dana poslovanja Zdravlja kao samostalne farmaceutske kompanije.

Radine ključne odgovornosti na novoj poziciji Key Account Lidera, biće vezane za upravljanje  i proaktivno vođenje aktivnosti sa našim ključnim klijentima počev od prvih kontakata do momenta početka komercijalne proizvodnje, projekt menadžment, tehničkih procena ponuda i isporuka. U tom domenu, Rada će voditi nše projektne uz tesnu saradnju sa našim relevantnim sektorima.

Radin fokus biće takođe na transferima novih proizoda, kao i performansama i zadovoljstvu klijenata i generisanje novih poslovnih ideja, uz obezbeđenje dalje opitmizacije našeg poslovnog razvoja i rasta, u čemu će imati ključnu saradnju sa Tsvetomirom Yordanovim, našim direktorom Poslovnog razvoja

Rada će u svakodnevnim poslovnim aktivnostima imati redovnu komunikaciju i otvorenu liniju sa Gul Akin, dok će formalno i direktno raportirati generalnom Kirenu Naidoo-u.

Dušanu i Radi čestitamo na zasluženim unapređenjima i želimo im, kao i svim njihovim saradnicima, puno uspeha u novim ulogama.

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs