Zdravlje na JUSK-ovoj VI Godišnjoj međunarodnoj konferenciji

28/05/2021

zdravlje-jusk-vi-godisnja-medjunarodna-konferencija-1.jpg

Šesta Godišnja međunarodna konferencija GDP održana je 28. maja u Beogradu na temu „Dobra praksa u distribuciji lekova i medicinskih sredstava – Upravljanje promenama“. Cilj godišnjih konferencija koje organizuje JUSK (Jedinstveno Udruženje Srbije za Kvalitet) u saradnji sa Agencijom za konsalting i edukaciju (AKE), je podrška učesnicima u lancu snabdevanja lekovima i medicinskim sredstvima, kroz razmenu i sticanje novih informacija i iskustava o implementaciji GDP i ostalih GxP, koje prezentuju domaći i međunarodni eksperti u Republici Srbiji, regionu, zemljama EEC i na ostalim tržištima.

Covid 19 poremećaji i uticaji – kako ostati fokusiran na posao koristeći BCM

Kompanija Zdravlje je u okviru panel diskusije na ovom naučnom skupu imala zadovoljstvo da podeli svoja iskustva i dobru praksu iz oblasti Upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM) kroz prezentaciju Biljane Ilić, menadžerke zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti, koja je tokom više od 20 godina radnog iskustva na različitim pozicijama u Zdravlju učestvovala na projektima implementacije sistema upravljanja zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti, upravljanja kontinuitetom poslovanja, proceni uticaja na životnu sredinu i HAZOP studijama.

 

U skladu sa misijom naše kompanije i glavnim ciljevima farmaceutskog sektora koji je posvećen lečenju pacijenata, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva,.

Biljana je podelila iskustva Zdravlja na temu „Covid 19 poremećaji i uticaji – kako ostati fokusiran na posao koristeći BCM“.

Korišćenje BCM-a kao alata i holističkog procesa upravljanja kontinuitetom poslovanja u Zdravlju, omogućilo je da se COVID 19 pandemija blagovremeno prepozna kao potencijalna pretnja po poslovanje. Analizom mogućih uticaja na segmente poslovanja i procenom rizika potencijalnih pretnji uzrokovanih pandemijom širokih razmera, predviđeni su neophodni koraci za očuvanje ključnih poslovnih operacija.
Za svaki od identifikovanih ključnih segmenata poslovanja, multidisciplinarni tim Zdravlja (krizni štab) je u skladu sa razvojem krize i procenom dužine njenog trajanja kontinuirano radio na usklađivanju i dopuni svojih Planova kontinuiteta poslovanja koji je za svaku konkretnu situaciju uključio neophodne aktivnosti i dodatne preventivne mere.

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs