Uspešno realizovana poseta u okviru Svetske razmene studenta farmacije

21/07/2022

zdravlje-leskovac-razmena-studenata-f.jpg

U okviru Programa Svetske razmene studenata farmacije i farmaceutskih nauka (SEP) i projekta Internacionalne federacije studenata farmacije (IPSF-a) koji ove godine puni 70 godina od prve uspešno održane razmene, Zdravlje je u koordinaciji sa Nacionalnom Asocijacijom Studenata Farmacije Srbije, realizovalo posetu za grupu od 11 studenata farmacije iz Francuske, Poljske i Srbije.

Uz podršku naše nove zaposlene Kristine Petkovski, specijaliste sistema kvaliteta, aktivnog člana Nadzornog Odbora Nacionalne Asocijacije Studenata Farmacije Srbije i u koordinaciji sa Natalijom Đorđević, koordinatorkom Asocijacije Studenata Farmacije u Nišu, poseta je uspešno realizovana 12. jula.

U skladu sa našom Politikom, od samog ulaska u Zdravlje, naši gosti su se neposredno upoznali sa konceptom, posvećenošću i praktičnom primenom sistema zaštite životne sredine, zdravlja i bezbednosti u našoj kompaniji.
Po planiranoj agendi, budući farmaceuti su od naših stručnjaka najpre dobili vredne informacije i saznanja o razvoju farmaceutske industrije u Zdravlju (Ivan Kulić, direktor ljudskih resursa fabrike), o savremenim sistemima i tehnologijama u Proizvodnji (Dušan Cvetanović, direktor Proizvodnje) kao i sistemima kvaliteta u Zdravlju (Aleksandar Marković, supervizor kontrole kvaliteta ulaznih materijala) kojima se obezbeđuje da farmaceutski proizvodi budu kvalitetni, efikasni i pouzdani za nameravanu upotrebu.

Nakon uvodnih prezentacija, studenti su uz stručno vođstvo domaćina neposredno upoznali naše pogone Proizvodnje i Pakovanja, kao i ključne procese u radu Laboratorija Zdravlja.

Za kraj posete, učesnici Programa Svetske razmene studenata farmacije i farmaceutskih nauka imali su prilike da se u restoranu Zdravlja upoznaju i sa nekim od specijaliteta po kojima je Leskovac takođe prepoznatljiv.

Studijska poseta je ocenjena najvišim ocenama (prosečna ocena realizovanog programa – 4,91 i  opštim utiskom 5,00), a budući farmaceuti su i u upitniku kroz svoje komentare preneli izuzetne utiske o organizaciji i edukativnom sadržaju, koji daje puni smisao teorijskim znanjima koja stiču na svojim fakultetima. Uz zahvalnost za ovu divnu priliku, preneta je i nada studenata da se (i nakon završetka studija) ponovo vidimo u Zdravlju. „Еxcellent tour! Merci beaucoup! Hope to see you again!

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs