Usluge

Pružamo sveobuhvatno poslovno rešenje po principu „ključ u ruke“ za komercijalni pristup tržištu srednje i istočne Evrope. Otvoreni  smo ka saradnji sa partnerima sa kojima možemo rasti dugoročno.

Osnovni principi partnerstva:

Usklađenost
Korisnička usluga
Dugoročna izvrsnost
Jednostavnost i fleksibilnost
Odsustvo sukoba

Fokus proizvoda

Proizvodi na recept (Rx) u bolničkim i maloprodajnim okruženjima (preparati za uska terapeutska područja, preparati za hronična i retka stanja)
Dodaci ishrani uključujući preparate koji se ne izdaju na recept, dodatke ishrani i medicinska sredstva
Biološki lekovi uključujući monoklonska antitela, imunoterapije, vakcine, krvnu plazmu i insulin

Fokus teritorija

Bivša Jugoslavija (tržišta Evropske unije i van Evropske unije)
Srednja i istočna Evrope
ZND
Bliski istok i Afrika

 • Obezbeđivanje pristupa tržištu i dobijanje cene (kompletna strategija za utvrđivanej cene leka i stavljanje leka na listu lekova)
 • Regulatorna pitanja (registracije i održavanje dozvole za Rx (lekove na recept) kao i za OTC lekove koji se izdaju bez recepta)
 • Medicinska pitanja (saradnja sa zdravstvenim radnicima, Ključnim medicinskim ekspertima, i komunikacija naučnih podataka)
 • Farmakovigilanca (blagovremena i ažurna farmakovigilanca lekova i bezbednost pacijenata)
 • Marketing i prodaja (sveobuhvatna podrška marketingu i prodaji na različitim medijima i ciljevima)
 • Distribucija i logistika (koordinacija jedinstvene isporuke u regionu po standardima GDP)
 • Označavanje lekova i pakovanja (sekundarno pakovanje i usluge pakovanja koje ispunjavaju lokalne zahteve)
 • Finansije, fakturisanje i naplata (brzo fakturisanje i naplata kako bi se osigurala optimalna obrtna sredstva)
 • Upravljanje rizicima i usklađenost (fokusiran pristup upravljanju rizicima i usklađenosti)
 • Razvoj poslovanja i analiza tržišta (korišćenje znanja i iskustva sa tržišta kako bi se otkrile nove prilike)
 • Klinička ispitivanja (podrška regionalnim kliničkim ispitivanjima za nove proizvode)
industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs