Usluge

Pružamo sve-u-jednom komercijalno rešenje po principu „ključ u ruke“ za pristup tržištu CIE sa jedne kontakt tačke. Tražimo odabranu grupu dugoročnih partnera sa kojima možemo dugoročno rasti.

Osnovni principi partnerstva

Saglasnost
Korisnički servis
Dugoročna izvrsnost
Jednostavnost i fleksibilnost
Bez sukoba

Fokus na proizvod

Proizvodi na recept (Rx) u bolničkim i maloprodajnim okruženjima (niša, hronična i retka stanja)
Proizvodi za zdravlje potrošača, uključujući OTC, dodatke ishrani i medicinske uređaje
Biološki proizvodi uključujući monoklonska antitela, imunoterapije, vakcine, krvnu plazmu i insulin

Terirorijalni fokus

Bivša Jugoslavija (EU i ne-EU tržišta)
Centralna i Istočna Evropa
CIS
Bliski istok i Afrika

 • Pristup tržištu i određivanje cena (sveobuhvatne strategije određivanja cena i nadoknade)
 • Regulatorni poslovi (registracije i održavanje Rk i potrošačkih proizvoda)
 • Medicinski poslovi (angažovanje sa zdravstvenim radnicima, KOL-ovi i prenošenje naučnih podataka)
 • Farmakovigilanca (usklađena i disciplinovana budnost proizvoda i bezbednost pacijenata)
 • Marketing i prodaja (sveobuhvatna marketinška i prodajna podrška u različitim medijima i ciljevima)
 • Distribucija i logistika (jedinstvena koordinacija isporuke širom regiona po standardima BDP-a)
 • Etiketiranje i pakovanje (sekundarne usluge i usluge pakovanja u skladu sa lokalnim zahtevima)
 • Finansije, fakturisanje i naplata (usluge brze naplate i naplate kako bi se obezbedio optimalan obrtni kapital)
 • Upravljanje rizikom i usklađenost (fokusirani pristup upravljanju rizikom i usklađenosti)
 • Poslovni razvoj i analiza tržišta (koristeći znanje o tržištu za otkrivanje novih mogućnosti)
 • Klinička ispitivanja (podrška regionalnim kliničkim ispitivanjima za nove proizvode)
industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs