Ugovorna proizvodnja


Lokacija

Leskovac, SerbiaOblici

Nesterilni čvrsti oblici za oralnu primenu (tablete, kapsule)Godišnji kapacitet

1,7 milijardiGlavne dobre proizvođačke prakse

EU, Uprava za terapijske proizvode – TGA (Australija), Srbija, Južnoafričko regulatorno telo za zdravstvene proizvode – SAHPRA (Južna Afrika)Tablete

Godišnji kapacitet: 1,3 milijarde tableta • Oblici
 • Tehnologije
 • Pakovanje
Oblici
 • • Neobložene tablete
 • • Film-tablete i dražeje
 • • Tablete sa modifikovanim oslobađanjem
 • • Tablete sa trenutnim oslobađanjem
Tehnologije

Vlažna granulacija:

 • Granulacija u brzom mešaču
 • Granulacija raspršivanjem u fluidizovanom sloju
 • Granulacija na bazi vodenih rastvora i rastvora sa organskim rastvaračima

Suva granulacija:

 • Roler-kompaktor
 • Direktna kompresija

Oblaganje:

 • Filmovanje
 • Dražiranje
 • Štampanje na površini tableta
Pakovanje

Blister:

 • PVC/PVDC
 • Alu/Alu
 • Uputstva za upotrebu leka

Bočice:

 • Plastične bočice (HDPE i PP)
 • Etiketiranje
 • Sekundarno pakovanje
 • Serijalizacija


Kapsule

Godišnji kapacitet: 400 miliona kapsula • Oblici
 • Tehnologije
Oblici
 • Različite veličine kapsula punjene
  • Prahom
  • Granulama
  • Peletama
  • Mikro tabletama
Tehnologije
 • Blister:
  • PVC/PVDC
  • Alu/Alu
  • Uputstva za upotrebu leka
 • Bočice:
  • Plastične bočice (HDPE i PP)
  • Etiketiranje
  • Sekundarno pakovanje
  • Serijalizacija


Tečne forme

Godišnji kapacitet: 12 miliona bočica • Oblici
 • Tehnologije
 • Pakovanje
Oblici
 • Kapi za nos
 • Rastvori
Tehnologije
 • Mešanje i rastvaranje aktivnih farmaceutskih sastojaka i ekscipijenata u odgovarajućem rastvaraču (nezapaljivom)
 • Automatsko punjenje bočica tečnošću
Pakovanje
 • Etiketiranje
 • Sekundarno pakovanje
 • Serijalizacija


industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs