Saglasnost


Kodeks ponašanja sadrži principe koji nas vode. Svako od nas treba da zna, razume i primenjuje ove principe u svakodnevnom radu, bez obzira na funkciju ili nivo u kompaniji. Ovaj referentni dokument je tu da podrži sve u Zdravlju kako bismo ostali verni našim obavezama prema ljudima, pacijentima, lekarima, naučnicima, partnerima, investitorima i društvu u celini.


Preuzmite Kodeks ponašanja

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs