Ugovorni razvoj

Kompanija Zdravlje je realizovala preko 50 projekata za klijente u različitim oblicima uključujući čvrste dozne oblike (sa trenutnim i modifikovanim oslobađanjem), injekcije, polučvrste oblike i infuzione rastvore.

 • Tehnologije
 • Ispitivani medicinski proizvodi
 • Industrijalizacija
 • Služba za formulacije
 • Služba za analitički razvoj
 • Služba odeljenja za validaciju
 • Služba za regulatorna pitanja
Tehnologije
 • Vlažna granulacija:
  • Granulacija u brzom mešaču
  • Granulacija raspršivanjem u fluidizovanom sloju
  • Granulacija na bazi vodenih rastvora i rastvora sa organskim rastvaračima
 • Suva granulacija
 • Roler kompaktor
 • Direktna kompresija
  • Štampanje na površini tableta
  • Trenutno i modifikovano oslobađanje
  • Rastvori
  • Preparati (kapi) za nos
Ispitivani medicinski proizvodi
 • Proizvodnja, etiketiranje, pakovanje i odobrenje ispitivanih medicinskih proizvoda i placebo
 • Podrška u pripremi dokumenta o ispitivanim medicinskim proizvodima
 • Podrška u izradi kliničke studije bioekvivalencije (BE)
Industrijalizacija
 • Razvoj procesa proizvodnje i kritični parametri procesa (CPP)
 • Naučna i tehnička podrška za uvećanje veličine serije proizvodnje krajnjeg proizvoda (scale-up) i optimizacione serije
 • Prenos tehnologije (ako je potrebno)
Služba za formulacije
 • Razvoj formulacije, istraživanje literature, prototipovi laboratorijskih razmera,
 • Razvoj ambalaže
 • Definisanje ciljanog profila kvaliteta proizvoda (QTPP) i kritičnih atributa kvaliteta proizvoda (CQA), finalizacija formula
 • Optimizacija procesa
 • Povećanje proizvodnje prema dobroj proizvođačkoj praksi, punjenje, stabilnost prema Međunarodnoj konferenciji o harmonizaciji (ICH), kompatibilnost
Služba za analitički razvoj
  • Usluge razvoja pre formulacije
 • Razvoj analitičke metode i validacija za lekovite supstance i gotov lek
 • Razvoj analitičke metode i validacija za nečistoće, srodne supstance i konzervanse
 • Studije prisilne razgradnje
 • Uporedno in vitro ispitivanje brzine oslobađanja leka
 • In vitro – In vivo studije
 • Studije pre stabilnosti i stabilnosti prema Međunarodnoj konferenciji o harmonizaciji
 • Validacija mikrobioloških metoda
 • In vitro ispitivanje oslobađanja (IVRT)
 • ICH za zonu II, IVa, IVb, US&EU, polupropusne proizvode. Komore za stabilnost.
 • Konsultantske usluge (npr. GAP, obuka, revizija)
Služba odeljenja za validaciju
 • Validacija čišćenja
 • Validacija proizvodnog procesa i procesa pakovanja
Služba za regulatorna pitanja
 • Saveti o regulatornoj strategiji registracije
 • Saveti u vezi sa pitanjima hemije, proizvodnje i kontrole (CMC) u vezi sa fazom razvoja, proizvodnjom, ispitivanjem kontrole kvaliteta
 • Specifikacije i stabilnost proizvoda
 • Procena rizika od nitrozamina i elementarne nečistoće prema ICH Q3D
 • Toksikološka procena negativnog kontrolnog izlaganja (NCE) i dozvoljenog dnevnog izlaganja (PDE)
 • Saveti o kliničkim pitanjima u vezi sa proizvodnjom ispitivanih medicinskih proizvoda
 • Podrška u pripremi opšteg tehničkog dokumenta (CTD)
 • Podrška u pripremi dokumenta o ispitivanim medicinskim proizvodima (IMPD)
 • Priprema odgovora regulatornim telima
industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs