Prisustvo

Naša holding kompanija je sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Cilj nam je da opslužujemo sledeća tržišta:

  • Bivša Jugoslavija:
    o   Srbija
    o   Ostatak bivše Jugoslavije (npr. Bosna, S. Makedonija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija)
  • Centralna i Istočna Evropa (npr. Poljska, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Češka, Slovačka)
  • CIS
  • Albanija
  • Kosovo
industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs