Naš kvalitet OLD


Naš kvalitet

Naši obučeni i posvećeni zaposleni poštuju lokalne standarde i standarde EU kako bi proizveli odlične, efikasne i bezbedne proizvode, koji se isporučuju po konkurentnim cenama našim kupcima i pacijentima na brojnim tržištima širom sveta.

Zdravlje AD je jedan od prvih domaćih proizvođača farmaceutskih proizvoda koji je uveo najviše standarde u skladu sa domaćom i evropskom dobrom proizvođačkom praksom (GMP), koji garantuju kvalitet, efikasnost i bezbednost naših proizvoda u skladu sa najvišim zahtevima.

Lekovi iz Zdravlja Leskovac danas su deo terapija mnogih pacijenata u Srbiji i regionu, kao i u više od 35 zemalja sveta.

„Zdravlje“ je pouzdan snabdevač domaćeg farmaceutskog tržišta i jedan od značajnih izvoznika u Srbiji. Sve aspekte našeg poslovanja obavljamo na osnovu naše Politike kvaliteta kako bismo unapredili kvalitet zdravlja i života u zajednicama u kojima poslujemo.
industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs