Najnoviji projekat: Potpisivanje ugovora o licenci sa MPP

03/04/2023

pilula.jpeg

Zdravlje A.D. (Zdravlje) najavljuje potpisivanje ugovora o licenci sa Pulom patenata lekova (MPP) za generičku verziju nirmatrelvira, novog oralnog antivirusnog leka COVID-19, koji je razvio Pfizer, a koji se primenjuje u kombinaciji sa niskom dozom ritonavira.

Ovaj ugovor o podlicenci je rezultat ugovora o licenciranju potpisanog između MPP-a i Pfizer-a u novembru 2021. kako bi se omogućio pristupačan globalni pristup nirmatrelviru; ritonavir.

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs