Kompanija Zdravlje AD Leskovac potpisala Ugovor o licenci sa Medicines Patent Pool za nirmatrelvir

17/03/2022

Zdravlje-Leskovac-Serbia-Granulation.jpg

Beograd, Srbija 17. mart 2022. –– Kompanija Zdravlje AD Leskovac  (Zdravlje) objavljuje potpisivanje Ugovora o licenci sa Medicines Patent Pool (MPP) za generičku verziju nirmatrelvira, inovativnog oralnog antivirusnog leka (PF-07321332) razvijenog od strane kompanije Pfizer, namenjenog lečenju bolesti COVID-19, a koji se primenjuje u kombinaciji sa niskom dozom ritonavir (PF-07321332; ritonavir). Ovaj Ugovor o podlicenci rezultat je Ugovora o licenci potpisanog između MPP-a i kompanije Pfizer u novembru 2021. godine kako bi se obezbedila globalna pristupačnost nirmatrelviru i ritonaviru.

U skladu sa Ugovorom, Zdravlje će imati pravo da razvija, proizvodi, snabdeva i prodaje nirmatrelvir i ritonavir u 95 zemalja sa niskim ili srednjim prihodima, što pokriva približno 53% svetske populacije.

„Rešeni smo da ovaj lek protiv COVID-19 koji spašava život učinimo dostupnim za pacijente na globalnom nivou kroz naše partnerstvo sa MPP-om u ovoj važnoj humanitarnoj misiji“, rekao je Kiren Naidoo, generalni direktor Zdravlja. „Ovaj korak je u skladu sa posvećenošću Zdravlja da unapređuje dostupnost lekova visokog kvaliteta u skladu sa Ljudskim pravom na zdravlje, a u ovom slučaju, pružanju novih alternativa za lečenje pacijenata od bolesti COVID-19.“

 O nirmatrelviru; ritonaviru

PF-07321332 (nirmatrelvir) je ispitivana antivirusna terapija, inhibitor proteaze SARS-CoV-2, posebno dizajnirana za oralnu primenu tako da se može primeniti na prvi znak infekcije ili na prvu svest o izloženosti virusu, potencijalno pomažući pacijentima da izbegnu teži oblik bolesti koja može dovesti do hospitalizacije i smrti. PF-07321332 je dizajniran tako da blokira aktivnost SARS-CoV-2-3CL proteaza, enzima koji je neophodan korona virusu za replikaciju. Istovremena primena sa niskom dozom ritonavira pomaže u usporavanju metabolizma ili razgradnje PF-07321332 kako bi ostao aktivan u telu duži vremenski period u većim koncentracijama i pomogao u borbi protiv virusa.

Kompanija Pfizer je 22. decembra 2021. godine objavila da je Američka uprava za hranu i lekove (FDA) dodelila odobrenje za hitnu upotrebu (EUA) leka PAXLOVID™ (nirmatrelvir [PF-07321332] tablete i ritonavir tablete) za lečenje blage do umerene bolesti COVID-19.

Evropska komisija je 28. januara 2022. godine izdala uslovnu dozvolu za stavljanje leka u promet za lek PAXLOVID™ za lečenje bolesti COVID-19 nakom dobijanje preporuke Komiteta za humane lekove Evropske agencije za lekove (CHMP). Lek PAXLOVID™ je prva terapija bolesti COVID-19 koja se primenjuje oralno (na usta) i koja je odobrena u EU za lečenje bolesti COVID-19.

– Kraj –

Kontakt za medije

Zdravlje AD                                 

Marielouise Abi Hanna              +961 8121 7571

Director Corporate Strategy     Marielouise.abihanna@zdravlje.co.rs

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs