Kodeks ponašanja


Kodeks ponašanja sadrži principe koji nas vode.
Svako od nas treba znati, razumeti i
primeniti ovih principa u našem svakodnevnom radu,
bez obzira na našu funkciju ili nivo u Kompanija.
Ovaj referentni dokument je tu da podrži
sve u Zdravlju da bismo ostali verni svome
posvećenost ljudima, pacijentima, lekari,
naučnici, partneri, investitori i društvo u celini.


View Our Code of Conduct (PDF)


industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs