Farmakovigilancija

Reporting of Adverse Drug Reactions

 • Šta je neželjena reakcija na lek?
 • Zašto treba da prijavite neželjenu reakciju na lek?
 • Kako prijaviti neželjenu reakciju na lek?
Šta je neželjena reakcija na lek?

Svaka štetna i nenamerna reakcija na lek koja se javlja tokom davanja normalne doze leka ljudskim subjektima (za lečenje, prevenciju bolesti, dijagnozu, rehabilitaciju, poboljšanje ili promenu fiziološke funkcije), ili tokom primene bilo koje doze leka lek u kliničkom ispitivanju.

Zašto treba da prijavite neželjenu reakciju na lek?

Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek za koji je Zdravlje nosilac dozvole dovodi do novih uvida u njegov bezbednosni profil, a za našu kompaniju bezbednost pacijenata je od najveće važnosti.

Naša je etička i regulatorna odgovornost da pratimo bezbednost lekova tokom njihovog trajanja – poznatog kao farmakovigilancija.

Pravovremeno izveštavanje regulatornim telima je ključno za omogućavanje usklađenosti sa regulatornim zahtevima.

Kako prijaviti neželjenu reakciju na lek?

Možete prijaviti neželjenu reakciju leka putem e-mail adrese: farmakovigilanca@zdravlje.co.rs

Prilikom prijavljivanja navedite sledeće informacije ako je moguće:

 • Detalji o pacijentu
 • Inicijali pacijenta
 • Pol
 • Starost

Detalji prijavioca

 • Ime
 • Kontakt poodaci

Detalji proizvoda

 • Naziv proizvoda?
 • Za šta je proizvod uzet?
 • Kako uzimate proizvod (doza, koliko često)?
 • Opis neželjene reakcije
 • Datum pojave neželjene reakcije
 • Šta se desilo?
 • Da li ste dobili tretman za neželjenu reakciju?
 • Jeste li se oporavili?
industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs