Dragana Mirković, novi član tima Komercijale Zdravlja AD na poziciji Menadžera proizvoda

01/11/2021

logo-zdravlje-blog-news.jpg

Zdravlje sa izuzetnim zadovoljstvom objavljuje da se od 1. novembra 2021. godine, timu Komercijale pridružila Dragana Mirković, na poziciji Menadžera proizvoda. Dragana će direktno odgovarati Draganu Ćirkoviću, komercijalnom direktoru.

Dragana je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao doktor medicine, sa završenom specijalizacijom u oblasti pedijatrije, i vrednim iskustvima koja je stekla radeći u (državnim i privatnim) institucijamama zdravstvenog sistema u Srbiji, kao i poznatim farmaceutskim, marketinškim i komercijalnim kompanijama, kao što su PharmaSwiss (Bausch Health) i Nelt.

Dragana će raditi iz predstavništva Zdravlja u Beogradu i biće sa svoje pozicije odgovorna za ključne komercijalne aktivnosti, dalji razvoj marketinške strategije, evaluaciju novih proizvoda, istraživanje i segmentaciju tržišta. Takođe će biti odgovorna za launch i pre-launch aktivnosti i komunikaciju sa eksternim partnerima, uključujući i snabdevače i distributere.

“Posebno nam je drago da Dragani poželimo srdačnu dobrodošlicu u Tim Zdravlja koji se brzo razvija u skladu sa planovima i aktivnostima naše Komercijalne divizije. Uvereni smo da će Dragana sa pozicije Menadžera proizvoda na najbolji način iskoristiti svoja stručna i profesionalna znanja u organizaciji i vođenju naših marketinških aktivnosti i pružiti neophodnu podršku za uspeh naših poslovnih ambicija,” rekao je Dragan Ćirković, komercijalni direktor Zdravlja.

Dragana je povodom svog nastupa u timu Zdravlja prenela zahvalnost na prilici i toploj dobrodošlici, dodavši: „Veoma se radujem zbog činjenice da ću svoje profesionalno znanje i iskustvo moći da primenim i dodatno razvijam u kompaniji sa tako dugom tradicijom i da pružim svoj doprinos za ostvarenje zajedničkih ciljeva Zdravlja.“

Molimo da se pridružite srdačnoj dobrodošlici Dragani u tim Zdravlja, uz želje za puno uspeha u radu.

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs