DistribucijaKomercijalna divizija Zdravlje AD je u potpunosti sposobna i organizovana da zameni podružnice ili poslovne jedinice multinacionalnih kompanija u tim zemljama, ili terapeutskim oblastima CIE i šire, kada multinacionalna kompanija odluči da ne uđe ili izađe sa nekog tržišta.

Sa 70 godina iskustva i prisustva na tržištu, Zdravlje AD je već uspostavljen partner za distribuciju i promociju etičkih farmaceutskih proizvoda u CIE.

Naš menadžment tim kombinuje iskustvo lidera na tržištu biofarme, OTC-a i suplemenata, stvarajući najfleksibilnije okruženje za uspešnu pripremu, lansiranje i razvoj prisustva na tržištu proizvoda iz različitih tržišnih grupa i terapeutskih oblasti.

Pružamo JEDNU kontaktnu tačku za više tržišta za naše partnere u oblasti regulative, pristupa tržištu, marketinga i promocije, logistike i predviđanja.

Zdravlje ima filijale u Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Bosni, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, i posvećene prodajne snage na drugim tržištima sa poddistributerom. Naš portfolio je veoma diferenciran, od bioloških i specijalnih farmaceutskih preparata, do generičkih, OTC i dodataka ishrani. Naš tim ima stručnost za istraživanje tržišta i procenu mogućnosti za nove poslove, tako da, kada se ukaže prilika, imamo sposobnost da delujemo brzo i efikasno.

Izabrani smo partneri nekih od najvećih kompanija, kao što su Celltrion Healthcare (Poljska, Slovenija, Srbija, Bosna, Crna Gora, Severna Makedonija, Albanija) za Regkirona (MaB se koristi u lečenju Covid19), Medicair za Vioplek-T i nekoliko drugih dermatoloških proizvodi, Sanovel (tržišta EU i van EU), Farmatek (na Balkanu van EU), Pharmactive (tržišta EU i van EU) kao i mnogi drugi.

Kontaktirajte nas na corporate@zdravlje.co.rs kako bismo mogli da organizujemo sastanak i razgovaramo o daljoj saradnji.


industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs