Biološki

Biološki terapeutici, koji se takođe nazivaju i biološki lekovi, su ona klasa lekova koji se uzgajaju i zatim prečišćavaju iz živih organizama kao što su ćelijske kulture bakterija, kvasca, biljnih ili životinjskih ćelija. Biološki preparati su raznovrsna grupa lekova koja uključuje vakcine, faktore rasta, imunomodulatore, monoklonska antitela, insulin i krvne derivate. Ono što biološke preparate razlikuje od drugih lekova je to što su to proteini prečišćeni iz sistema živih kultura ili iz krvi, dok se drugi lekovi smatraju „malim molekulima“ i ili su napravljeni sintetički (npr. hemikalije) ili prečišćeni od biljaka.

Regkirona 60 mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju (INN: regdanvimab).

Aktivna supstanca Regkirone je regdanvimab. To je monoklonsko antitelo koje se koristi za lečenje COVID-19, bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2.

Zdravlje je licenciralo ovaj proizvod za nekoliko teritorija od Celltrion Healthcare-a, globalnog lidera u biološkim preparatima.

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs