Biološki lekovi

Biološka terapija, koja se takođe naziva i biološki lekovi, predstavlja klasu lekova koji se uzgajaju i zatim prečišćavaju od živih organizama kao što su ćelijske kulture bakterija, kvasca, biljnih ili životinjskih ćelija. Biološki lekovi su raznovrsna grupa lekova koja uključuje vakcine, faktore rasta, imunomodulatore, monoklonska antitela, insulin i krvne derivate. Ono što biološke lekove razlikuje od drugih lekova je to što su to proteini prečišćeni od sistema živih kultura ili krvi, dok se drugi lekovi smatraju „malim molekulima“ i napravljeni su sintetički (npr. hemikalije) ili prečišćeni od biljaka.

Regkirona 60 mg/mL koncentrat za rastvor za infuziju (INN: regdanvimab).

Aktivna supstanca Regkirone je regdanvimab. To je monoklonsko antitelo koje se koristi za lečenje COVID-19, bolesti izazvane virusom SARS-CoV-2.
Kompanija Zdravlje je dobila licencu za ovaj proizvod za nekoliko teritorija od Celltrion Healthcare-a, svetskog lidera na polju bioloških lekova.

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovića 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs