ALIMS odobrila lek Regkirona za Srbiju sa Zdravljem Leskovac kao nosiocem dozvole za promet

17/08/2022

Zdravlje-Lab-alims.jpg

Agencija za lekove i medicinska sredstva(ALIMS) Republike Srbije izdala je 2. avgusta 2022. godine dozvolu za stavljanje leka u promet za lek Regkirona (regdanvimab) za Srbiju sa Zdravljem AD Leskovac kao nosiocem dozvole za lek.

Regkirona je jedan od prvih lekova, koji predstavlja monoklonsko antitelo, koji je dobio dozvolu Evropske Agencije za lekove (EMA) 12. novembra 2021. godine nakon pozitivnog mišljenja Komisije za medicinske proizvode za humanu upotrebu (CHMP) za lečenje bolesti Covid-19 kod odraslih pacijenata, kojima nije potrebna dodatna terapija kiseonikom i kod kojih postoji povećan rizik za razvoj teškog oblika ove bolesti. Regkirona sadrži aktivnu supstancu regdanvimab.

„Drago nam je da smo učinili još jedan značajan korak u razvoju poslovanja Zdravlja u oblasti bioloških lekova. Nameravamo da nastavimo sa obezbeđenjem rešenja u domenu ozbiljnih zdravstvenih potreba koje još nisu sagledane tako što ćemo uvoditi nove efikasne terapije za ovaj region Evrope”, rekao je Kiren Naidoo, generalni direktor Zdravlja.

industrial

Kontakt


+381 60 790 2200

Vlajkova St. 199, 16000 Leskovac, SerbiaMilutina Milankovica Blvd. 23, Belgrade, Serbia

info@zdravlje.co.rs