Kompanija Zdravlje AD Leskovac potpisala Ugovor o licenci sa Medicines Patent Pool za nirmatrelvir