Kodeks ponašanja sadrži principe
kojima se vodimo. Svako od nas treba
da zna, razume i primenjuje ove principe
u svakodnevnom radu, bez obzira na
funkciju ili nivo u kompaniji.
Ovaj referentni dokument je tu da podrži
sve u kompaniji Zdravlje kako bismo
ostali dosledni našoj odgovornosti
prema ljudima, pacijentima, lekarima,
naučnicima, partnerima, investitorima
i društvu uopšte.

Upoznajte se sa našim Kodeksom ponašanja (PDF)