Dušan Drenić, Menadžer prodaje, pridružuje se Komercijalnoj diviziji Zdravlja AD