Afrigen, biotehnološka kompanija iz Kejp Tauna, postavlja novog predsednika Odbora